ASIANTUNTIJAVERKOSTO

Koulutamme yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa.

Keitä he ovat? Käy peremmälle ja tutustu.

Teija Leino, iTello

Teija Leino toimii yrittäjänä iTellossa. Hän on kokenut markkinoinnin ja viestinnän konsultti ja kouluttaja. Hän on työskennellyt muun muassa Turun Sanomissa yli 15 vuoden ajan, digitoimisto Nitrossa ja sosiaaliseen mediaan erikoistuneessa Somecossa. Teija on koko uransa tehnyt tiivistä yhteistyötä julkisen sektorin eri tahojen kanssa. Hän onkin erikoistunut erityisesti julkisen sektorin ja mediatalojen markkinointiviestintään.

Jorma Saariketo Konsultointi Vistaco Oy:stä on toiminut Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiehenä vuodesta 2010. Hänellä on laaja kokemus kaikista julkisten hankintojen osa-alueista aina tarjouskilpailun järjestämisestä tarjousten jättämiseen ja mahdollisiin oikaisukeinojen käyttöön. Jorma kouluttaa ja konsultoi julkisen- kuin yksityisektorin organisaatioita. Hän on maanlaajuisen hankinta-asiamiesverkoston ideoija ja perustaja. Jorman aloitteesta hankintoihin liittyvä neuvontatoiminta tuli lakisääteiseksi vuoden 2017 hankintalakiuudistuksessa. Jorma on palkittu hankinta-asiamiestoiminnan kehittämisestä.

Jorma Saariketo, Konsultointi Vistaco Oy
Hilma Larkela, Moredo Partner tmi

Hilma Larkela on assistenttipalveluita Moredo Partner tmi:llä tuottava yrittäjä. Hänellä on laaja asiakaspalvelu- ja projektinhallintakokemus erityisesti organisaation toiminnankehimisestä. Hilma on toiminut keskisuuressa graafisen alan yrityksessä tuotannosuunnittelijana, prosessinomistajana ja vastannut tilaus-toimistusketjua kehittävistä projekteista. Hilma on kokenut auditoija ja viestijä. Hän on koulutukseltaan markkinointirtadenomi.

Eero Kokkonen

Lakitoimisto Eero Kokkosen Eerolla on noin 20 vuoden kokemus julkisiin hankintoihin liittyvästä juridiikasta, riskiarvioinnesita sekä muutoksenhakutilanteista mahdollisine oikeudenkäynteineen. Vaikka julkiset hankinnat vaikuttavat välillä tuskallisenkin laajasti säänneltyiltä sisältyy niihin edelleen lukuisia tulkintatilanteita, joiden arviointiin on hyvä saada juridista apua ongelmatilanteiden välttämiseksi. Tai sitten voi vain jättää kapulakielen tulkitsemisen juristin hoidettavaksi. Edelliset ovat Eeron osaamisen ydinaluetta. Eeron näkökannan mukaan hankintalain huolellinen noudattaminen on sekä hankintayksikön että tarjoajien ja ehdokkaiden yhteinen etu. Välillä oikaisuvaatimuksia tai peräti valituksia markkinaoikeuteen ei voida välttää mutta näiden “juttujen” hoitamisessa Eerolla on vankka kokemus – myös lukuisten voitettujenkin riitojen johdosta.

Eero Kokkonen, Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy
Viimeisimmät tweetit

Ju-Ha Consulting Oy
c/o Yhteistoimisto HUIPPU
Rieskalähteentie 55-57
20300 Turku

Y 2681433-6

Hankinta-asiantuntija
Mia Koljonen
  • 044 906 4818
  • mia.koljonen@juhaconsulting.fi
Hankintakonsultti, DI
Teija Ravea-Unkuri
  • teija.ravea-unkuri@juhaconsulting.fi
Hankinta-assistentti
Elina Lindström
  • 040 645 3322
  • elina.lindstrom@juhaconsulting.fi