Ekologisempia koulukuljetuksia

Joka kesä, kun loma-aika alkaa olla ohi ja suunnittelee tulevan työvuoden rytmitystä, huomaa että suunnitelmia on niin paljon, ettei kaikkea kuitenkaan voi työlistalle tai kalenteriin sijoittaa. Voi voi, olisi niin ihanaa vain tehdä kaikkea uutta ja vähän ihmeellistäkin, mutta aina ei voi vain innovoida.

On hyvä myös pysähtyä miettimään mitä on saatu kevätkaudella aikaiseksi, mitä jäi selkeästi kesken tai kehittäminen puolitiehen ja myös missä on onnistuttu.

Toteutimme viime kevätkaudella melko monta oppilaskuljetuskilpailutusta. Voisi luulla, että pienten kuntien kuljetusten kilpailuttaminen olisi ”liukuhihnalla” tehtävää monistusta, mutta ei se todellakaan ole ollut. Jokainen toimintaympäristö on erilainen.

Erilaisia haasteita tuottaa maaseutumaisessa kunnassa tarvittavan palveluntuottajien määrän saaminen, kun taas kaupunkimaisessa ympäristössä kilpailuolosuhteet voivat olla kovinkin kireät ja tiukat.

Kuljetushankintoihin kohdistuvien valtakunnallisten tavoitteiden ja velvoitteiden toteuttaminen vaatii usein tilaajaorganisaatiolta rohkeutta, sekä hankinta-asiantuntijalta innovointia. Palveluntuottajilla ei kaikissa kunnissa ole mahdollisuuttakaan panostaa vähäpäästöisiin autoihin, koulukuljetuksiin tarvittavassa mittakaavassa. Usein ongelma on enemmänkin siinä, saadaanko tarpeeksi monta palveluntuottajaa tarjoamaan, jotta kuljetukset voidaan järkevästi ajoittaa muuttamatta koulun lukujärjestyssuunnittelua kuljetusten realiteettien johdosta.

Löysimme ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ratkaisun bonusmallin kautta. Tästä en toki voi ottaa kunniaa itselleni tai meille kokonaan. Kyllä signaali malliin tuli Loimaan kaupungilta ja Valoniasta. Yhteistyössä on voimaa ja yhteisellä ideoinnilla löydetään ratkaisuja.

Koulukuljetusten sopimuksissa, joita kilpailutimme Varsinais-Suomalaisiin kuntiin, palkitaan palveluntuottaja sopimusaikana, mikäli sopimuskaudella palvelussa käytettävä auto tai autot vaihdetaan ympäristöystävällisempään, vähäpäästöisempään tai päästöttömään. Eli, emme anna tarjousvaiheessa laatupisteitä vähäpäästöisemmästä ja ympäristöystävällisemmästä autosta, vaan kannustamme sopimusaikana kaluston vaihtamiseen. On realismia, että uuteen kalustoon investoiminen on yrittäjälle helpompaa, kun on olemassa sopimus. Kun sopimus on muutamalle lukuvuodelle, eikä vain yhdelle, niin investointiin löytyy myös paremmat taloudelliset mahdollisuudet.

Meille julkisia hankintoja valmisteleville ja niistä päättäville on asetettu isoja haasteita, erityisesti kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Ne on tarpeen ottaa myös tosissaan. Julkisissa hankinnoissa vuosittain kulkevat eurot ovat niin vaikuttavia, että niiden kautta pystymme ja varmasti myös haluamme vaikuttaa päästövähennys tavoitteiden toteutumiseen sekä osaltamme olla mukana vähentämässä ympäristön rasitusta, lisätä kiertotaloutta ja luoda parempaa tulevaisuutta.