Mietinpä hankinnan uudelleen, olisiko tulosperusteinen malli mahdollinen?

Onko kuljetuspalvelut ostettava kilometri hinnalla? Onko siivouspalvelut otettava tunti hinnalla? Ostammeko suoritteita joinain yksikköinä, joiden toteutumisen tarkastaminen on työlästä. Tarvitsemme oppilaille turvallisen, hyvän kuljetuksen kouluun ja sieltä kotiin? Haluamme siistit ja puhtaat tilat, emmekä halua tutkia oliko Pertti-siivooja työssä 9 tuntia viime viikolla.

Kun tavoitellaan tehokkuutta ja tuloksia, onko aiheellista tai edes järkevää vahtia siivoojan tuntimäärän toteutumista tai koulukuljetuksen reittikohtaista kilometrimäärää. Työn jälki ja toteutunut palvelun laatu näkyy ja tuntuu tilaajalle sekä palvelun käyttäjälle paljon selvempänä ja helpommin mitattavana suoritteena.

Helposti sanotaan, että tulosperusteinen hankinta on lupauksiin uskomista. Niinhän se todella on, eikä tulosperusteisuus sovi kaikkeen. Tulosperusteista hankintaa on koeteltu erilaisissa hankinnoissa. Yksi menestyksellinen hankinta oli pienehkön kunnan koulukuljetukset, jossa koulukohtaisesti kilpailutettiin kuljetuspalveluntuottajat, siten että yksi palveluntuottaja otti vastuun yhden koulun oppilaiden kuljetuksesta. Tavoitteena oli, että keskinäinen yhteydenpito paranee ja oppilaille tulee turvallinen ja tuttu kuljettaja, jonka tehtävänä on huolehtia oman koulun oppilaat aamulla kouluun ja iltapäivällä kotiin. Hinnoittelu tehtiin päiväkohtaisesti ja palveluntuottaja itse suunnitteli reitit, saatuaan lukujärjestykset ja oppilaslistat. Hankinnassa ei rajattu autojen kokoa tai määrää. Edellytettiin, että oppilaiden odotusajat ovat kohtuulliset. Lisäksi autoille asetettiin päästörajoituksia ja muita teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Tämän kilpailutuksen mukaiset kuljetukset ovat olleet käynnissä nyt elokuusta lähtien ja kaikki osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä. Tilaaja kertoi minulle viimeviikolla, että kunta säästää tällä sopimusmallilla noin 10% kustannuksista ja lisäksi kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Hankinnassa tulisi aina olla tuloksena hyvä ja toimiva sopimus. Tulosperusteisessa hankinnassa sopimuksen aikainen yhteistyö, selkeät tavoitteet ja myös sanktiot, mikäli tavoitteet eivät täyty, ovat ensiarvoisen tärkeitä. Julkishallinnon sopimuksissa bonusmallit ovat vielä harvassa, mutta niiden käyttäminen tulosperusteisessa hankinnassa on erittäin hyvä kannuste palvelun laadun edelleen kehittämiseen.