Raisio

 • Ulkokuntosalit- puitesopimus
 • Uimahallin kahvio
 • Päiväkodin leikkipihan välineet

Lieto

 • Teknisentoimen koulutuksia
 • Useita leikkipuistoja
  • Käänteisiä kilpailutuksia
  • Osallistavia hankintoja
 • Viheraluiden hoidon kilpailutus
 • Päiväkodin kalustus
 • Ryhmien tilauskuljetuspalvelut
 • Teknisen toimen pakettiauto
 • Moduulipäiväkodin leasing
 • Talvikunnossapito
 • Infrahankkeiden asiantuntijapalveluiden puitesopimuksia
 • Ateriakuljetukset
 • Metsäomaisuuden hoidon asiantuntijapalvelut

Turun ammattikorkeakoulu Oy

 • Markkinoinnin asiantuntijoiden puitesopimuksen kilpailutus
 • Painopalveluiden kilpailutus
 • Markkinoinnin kilpailutuksia
 • Verkkosivuston kilpailutus
 • Tilapalveluiden kilpailutuksia
 • Tradenomien julkisten hankintojen- kurssi

Puitesopimuksella monenlaista lisäarvoa

Monilla kunnilla on käytössä erilaisia ja eripituisia puitesopimuksia; on eri suunnittelualojen suunnittelupalveluja, on valvonta- ja rakennuttamispalveluita ja muita asiantuntijapalveluita, on pienien urakoiden puitesopimuskumppaneita jne.

Mitä hyötyä puitesopimuksista oikein on?

Puitesopimuskumppaneita kilpailutettaessa on varmasti tarkkaan mietitty mitä palveluja tarvitaan, kuinka monta kumppania tarvitaan, millaisella summalla palveluja hankintaan vuosittain ja mikä on järkevä sopimuksen pituus.

Aikanaan, kun valmistelin ensimmäisiä teknisen toimen asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen kilpailuttamista, johtavana ajatuksena oli, että saisin oman organisaation tueksi ajantasaista osaamista ja nopeaa palvelua kunnan hankkeiden valmisteluun, koska omia resursseja ei ollut.

Puitesopimuksia on perinteisesti hyödynnetty erilaisissa asiantuntijapalveluissa, mutta se on myös erittäin hyvä toimintamalli pienten rakennusurakoiden, sähkö- ja LVIA-töiden toteuttamisessa, sekä erilaisissa tavarahankinnoissa. Hyvät puitesopimuskumppanit antavat varsin hyvin varmuuden siitä, että tilaajalla on saatavissa osaavia resursseja, kun niitä tarvitaan erilaisten hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Ja riittävän pitkä sopimusaika syventää ihmisten keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Puitesopimuksien kilpailutuksen myötä tilaaja saa tiedon palvelun hintatasosta, mikä taas puolestaan auttaa hankkeiden budjetäärisessä hahmottamisessa. Tämä on tärkeä seikka kuntien erittäin tiukkojen talousarvioiden laadinnassa.

Voi todeta, että yhteistyö puitesopimuskumppaneiden kanssa parantaa toimintojen ja hankkeiden suunnitelmallisuutta ja tarjoaa kipeästi kaivattua ammattitaitoista lisäresurssia kuntien toimintaan.

Parhaimmillaan luotettava puitesopimuskumppani tuntee kunnan toimintatavat sekä prosessit ja osaa ottaa ne huomioon välillä varsin kiireellisissäkin toimeksiannoissa. Lisäksi asiansa osaavalla puitesopimuskumppanilla on ajantasainen tieto ja osaaminen hankkeisiin liittyvistä ja niissä huomioitavista lainsäädännöllisistä vaatimuksista, määräyksistä sekä oikeista toimintaprosesseista. 

Ja tiedetäänhän, että tuttuus tuo turvallisuudentunnetta.

Akaan kaupunki

 • Viialan yhteinäiskoulun (VYK) kalustus ja varustus (750 oppilasta)
 • Keskuskeittiön KVR-urakka
 • Akaan kaupungin hankintaohje
 • Hankintakoulutukset
 • Talvikunnossapito
 • Kotihoidon ateriapalvelut
 • Leipomotuotteet
 • Perunat kaupungin tuotantokeittiöihin
 • Teknisentoimen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
 • Kylmäkosken koulun ensikertainen kalustus
 • Hyvinvointikeskuksen KVR urakka ja kalustus

Someron kaupunki

 • Kiirun koulun kalustus käänteisenä kilpailutuksena neuvottelumenettelyllä
 • Useita teknisen toimen puitesopimuksia
 • Oppilaskuljetukset
 • Perusopetuksen opetusvälineet
 • Moduulirakenteisen päiväkodin vuokraus
 • Leivontien päiväkodin kalusteet, pienhankinta
 • Tervaskannon putkiurakka