Lieto

 • Teknisentoimen koulutuksia
 • Useita leikkipuistoja
  • Käänteisiä kilpailutuksia
  • Osallistavia hankintoja
 • Viheraluiden hoidon kilpailutus
 • Päiväkodin kalustus
 • Ryhmien tilauskuljetuspalvelut
 • Teknisen toimen pakettiauto
 • Moduulipäiväkodin leasing
 • Talvikunnossapito
 • Infrahankkeiden asiantuntijapalveluiden puitesopimuksia
 • Ateriakuljetukset
 • Metsäomaisuuden hoidon asiantuntijapalvelut

Someron kaupunki

 • Kiirun koulun kalustus käänteisenä kilpailutuksena neuvottelumenettelyllä
 • Useita teknisen toimen puitesopimuksia
 • Oppilaskuljetukset
 • Perusopetuksen opetusvälineet
 • Moduulirakenteisen päiväkodin vuokraus
 • Leivontien päiväkodin kalusteet, pienhankinta
 • Tervaskannon putkiurakka