Hankinnan voi määritellä hengiltä

Hankintalain yksi peruspilari on suhteellisuus.

Törmäämme jatkuvasti tilanteisiin, joissa hankintaa valmistellessa joudumme joko jarruttelemaan tilaajaa tai pysähtymään oman työmme kohdalla tämän aiheen äärelle. Suhteellisuus.

Varmasti usein miten puhumme silloin kelpoisuusvaatimusten asettamisesta, esimerkiksi luottoluokituksesta tai liikevaihtovaatimuksesta, referenssien määrästä ja laadusta. Mutta se on vain pinta raapaisu siihen mitä meidän tulisi miettiä.

Olemme olleet aktiivisesti mukana myös vastaamassa tarjouspyyntöihin. Kun ajatellaan meidän toimialaamme, konsulttipalvelut, törmäämme asioihin kuten vastuuvakuutuksen miljoonat, asiantuntijan työkokemusvuodet, vaadittu koulutustaso -näin muutaman esiin nostaakseni. Kelpoisuusvaatimuksilla pyritään tietenkin varmistamaan tarjoajan kyky tuottaa palvelu/tuote tilaajalle, mutta kohtuus on siinäkin taitolaji ja markkinatuntemusta tarvitaan.

Oma kohtaisesta kokemuksesta tiedämme, että tarjoaminen voi olla hyvin raskasta. Liitteitä on kerättävä sieltä täältä ja lomakkeita täytettävä, kirjoitettava selvityksiä ja vaikka mitä. Tämä nousee myös esille, kun tarjoajien kanssa keskustelee. Julkinen hankinta on hyvin määrämuotoista ja neuvottelun mahdollisuudet ovat rajalliset – ostaminen eroaa B2B tai kuluttajakaupasta. Välillä tuntuu kuin hankintayksikkö ei luottaisi tarjoajiin, pahimmissa tapauksissa vaikuttaa, ettei luoteta prosessiinkaan. Ja se pyörähän pyörähtää myös toiseen suuntaan, tarjoajilla on paljon epäluottamusta myös.

Hyvä markkinaselvitys ja markkinavuoropuhelut auttavat murtamaan epäilyksiä, mutta silti hankinnoissa astutaan usein helposti ansaan. Määritellään ja määritellään itsemme tilanteeseen, jossa tarjouksen jättämisestä tulee liian työlästä tai vaatimuksen mukaisia palveluita/tuotteita ei löydy tai löytyy vain yksi. Suhteellisuus hukkuu, kun halutaan varmistamalla varmistaa epäoleellisetkin asiat ennen sopimusta.

Vuoden 2023 aika tekemiimme hankintoihin saapui keskimäärin 3,7 tarjousta/ hankinta. Tämä on oikein hyvä luku ottaen huomioon laajan skaalan hankinnankohteita, joita työstimme. Silti pyrimme jatkuvasi vähentämään tarjoamisen esteitä, olemaan suhteellisia ja ratkaisukeskeisiä. Hankinnat ovat juuri niin hyviä kuin mitä teemme niistä!

Muutamia lukuja viimevuodelta (2023):

  • 51 läpivietyä hankintamenettelyä
  • yhteensä 191 käsiteltyä tarjousta
  • EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 18
  • EU-kisohin yhteensä 91 tarjousta (keskimäärin 5,1)
  • Kansallisia hankintoja 28
  • Kansallisiin kilpailutuksiin yhteensä 92 tarjousta (KA 3,3)
  • Loput pienhankintoja ja puitesopimusten sisäisiä minikilpailutuksia

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Joulunaika 2023

On tullut aika kiittää vuodesta 2023, joka on jälleen sisältänyt hienoja ja onnistuneita hankintoja. Iso kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta. Jatketaan hyvässä yhteistyössä 2024!

LUE LISÄÄ >