Hankinnan voi määritellä hengiltä

Hankintalain yksi peruspilari on suhteellisuus.

Törmäämme jatkuvasti tilanteisiin, joissa hankintaa valmistellessa joudumme joko jarruttelemaan tilaajaa tai pysähtymään oman työmme kohdalla tämän aiheen äärelle. Suhteellisuus.

Varmasti usein miten puhumme silloin kelpoisuusvaatimusten asettamisesta, esimerkiksi luottoluokituksesta tai liikevaihtovaatimuksesta, referenssien määrästä ja laadusta. Mutta se on vain pinta raapaisu siihen mitä meidän tulisi miettiä.

Olemme olleet aktiivisesti mukana myös vastaamassa tarjouspyyntöihin. Kun ajatellaan meidän toimialaamme, konsulttipalvelut, törmäämme asioihin kuten vastuuvakuutuksen miljoonat, asiantuntijan työkokemusvuodet, vaadittu koulutustaso -näin muutaman esiin nostaakseni. Kelpoisuusvaatimuksilla pyritään tietenkin varmistamaan tarjoajan kyky tuottaa palvelu/tuote tilaajalle, mutta kohtuus on siinäkin taitolaji ja markkinatuntemusta tarvitaan.

Oma kohtaisesta kokemuksesta tiedämme, että tarjoaminen voi olla hyvin raskasta. Liitteitä on kerättävä sieltä täältä ja lomakkeita täytettävä, kirjoitettava selvityksiä ja vaikka mitä. Tämä nousee myös esille, kun tarjoajien kanssa keskustelee. Julkinen hankinta on hyvin määrämuotoista ja neuvottelun mahdollisuudet ovat rajalliset – ostaminen eroaa B2B tai kuluttajakaupasta. Välillä tuntuu kuin hankintayksikkö ei luottaisi tarjoajiin, pahimmissa tapauksissa vaikuttaa, ettei luoteta prosessiinkaan. Ja se pyörähän pyörähtää myös toiseen suuntaan, tarjoajilla on paljon epäluottamusta myös.

Hyvä markkinaselvitys ja markkinavuoropuhelut auttavat murtamaan epäilyksiä, mutta silti hankinnoissa astutaan usein helposti ansaan. Määritellään ja määritellään itsemme tilanteeseen, jossa tarjouksen jättämisestä tulee liian työlästä tai vaatimuksen mukaisia palveluita/tuotteita ei löydy tai löytyy vain yksi. Suhteellisuus hukkuu, kun halutaan varmistamalla varmistaa epäoleellisetkin asiat ennen sopimusta.

Vuoden 2023 aika tekemiimme hankintoihin saapui keskimäärin 3,7 tarjousta/ hankinta. Tämä on oikein hyvä luku ottaen huomioon laajan skaalan hankinnankohteita, joita työstimme. Silti pyrimme jatkuvasi vähentämään tarjoamisen esteitä, olemaan suhteellisia ja ratkaisukeskeisiä. Hankinnat ovat juuri niin hyviä kuin mitä teemme niistä!

Muutamia lukuja viimevuodelta (2023):

 • 51 läpivietyä hankintamenettelyä
 • yhteensä 191 käsiteltyä tarjousta
 • EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 18
 • EU-kisohin yhteensä 91 tarjousta (keskimäärin 5,1)
 • Kansallisia hankintoja 28
 • Kansallisiin kilpailutuksiin yhteensä 92 tarjousta (KA 3,3)
 • Loput pienhankintoja ja puitesopimusten sisäisiä minikilpailutuksia

Raisio

 • Ulkokuntosalit- puitesopimus
 • Uimahallin kahvio
 • Päiväkodin leikkipihan välineet

Tammela

 • Taloushallinnon hankintoja, Saas-palvelut
 • Varhaiskasvatuksen ohjelmisto
 • Koulukuljetuksia

Lieto

 • Teknisentoimen koulutuksia
 • Useita leikkipuistoja
  • Käänteisiä kilpailutuksia
  • Osallistavia hankintoja
 • Viheraluiden hoidon kilpailutus
 • Päiväkodin kalustus
 • Ryhmien tilauskuljetuspalvelut
 • Teknisen toimen pakettiauto
 • Moduulipäiväkodin leasing
 • Talvikunnossapito
 • Infrahankkeiden asiantuntijapalveluiden puitesopimuksia
 • Ateriakuljetukset
 • Metsäomaisuuden hoidon asiantuntijapalvelut

Turun ammattikorkeakoulu Oy

 • Markkinoinnin asiantuntijoiden puitesopimuksen kilpailutus
 • Painopalveluiden kilpailutus
 • Markkinoinnin kilpailutuksia
 • Verkkosivuston kilpailutus
 • Tilapalveluiden kilpailutuksia
 • Tradenomien julkisten hankintojen- kurssi

Tervetuloa kevään 2024 koulutuksiin

Jatkamme tänä keväänä koulutustemme sarjaa siitä mihin viime vuonna jäätiin. Vuonna 2023 kuljimme teemalla ”Ostamisen osaaminen” ja nyt syvennymme hankinnanosapuolten kautta sujuvan prosessin luomiseen. Luentosarjamme kulkeekin nimellä ”Hankinta on kolmen kauppaa”.

Tiiviit, noin kahden tunnin koulutukset pyrkivät hankinnan eriosapuolien aktivointiin ja yhteistyömallien rakentamiseen. Katselemme hankintaprosessia loppuasiakkaan, eli kohderyhmän kautta, tarjoajan silmin sekä tarkastelemme sitä kuinka hankinnan asiakirjoihin panostamalla voidaan tarjoamisen kynnystä madaltaa. Luentosarjan päättää kesäkuussa tarjoajille suunnattu ”Tarjoajana julkisessa hankinnassa” peruskoulutus.

Aamupäivän koulutukset järjestetään pienryhmille meidän omalla toimistolla, nyt kannattaa varata oma paikka että mahdut varmasti mukaan.

Tutustu kevään koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

 

Tarjoajana julkisessa hankinnassa – Hankinta on kolmen kauppaa

Kevään 2024 ”Hankinta on kolmen kauppaa”- koulutuskokonaisuuden päättää tarjoajille ja julkisiin hankintoihin tarjoamisesta kiinnostuneille suunnattu luento TARJOAJANA JULKISESSA HANKINNASSA. Koulutus järjestetään 6.6.2024 tai tilauksesta oman yrityksesi tarpeisiin.

Perehdymme tiiviillä luennolla siihen, mitä hankintalain mukaiseen kilpailutukseen osallistuminen edellyttää, mihin tarjoaja sitoutuu ja kuinka tarjous tehdään. Pureudumme myös osallistujien nostamiin aiheisin ja vaikutusmahdollisuuksiin.

Koulutus järjestetään klo 9-11 Raisiossa Ju-Ha Consulting Oyn tiloissa Tasalanaukiolla. Tasalanaukio on helppo tavoittaa niin autolla kuin julkisillakin. Löydät toimistorakennuksen edestä runsaasti parkkikiekkopaikkoja. Ja koulutuksen jälkeen voit piipahtaa helposti Raision keskustaan syömään.

Koulutus kestää noin kaksi tuntia ja tarjoamme osallistujille kahvit sekä pientä purtavaa. Mukaan mahtuu kahdeksan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautuneita on vähintään 3.

Koulutuksen hinta on 160eur (alv0%) / hlö tai 1090eur (alv0%) / 8 hlö samasta organisaatiosta.

Kouluttajina toimivat Ju-Ha Consulting Oy:n hankinta-asiantuntijat.

16.5.2024 Tarjoajanäkemyksiä hankinnoista

Tervetuloa kevään 2024 kolmanteen ”Hankinta on kolmen kauppaa”- sarjan koulutukseen! Hankinta on kolmen kauppaa- koulutuskokonaisuus on suunnattu hankintayksiköille ja työssään hankintoja kilpailuttaville.

Markkinavuoropuhelu ja markkinakartoitus ovat erinomaisia välineitä hankinnan valmistelussa, mutta saatko palautetta siitä lopullisesta hankinnasta? Olemme keränneet palautetta kysymys-vastausvaiheista sekä keskustelemalla eri alojen tarjoajien kanssa. Mitkä asiat tarjoajia mietityttävät, kuinka saisimme hankinnoista houkuttelevampia ja asiakirjoista tarjoajallekin selkeitä. Liikumme siis hyvin lähellä ensimmäisen luennon SELKOSANOILLA HYVIÄ TARJOUKSIA aiheita kun pureudumme asiaan TARJOJAJANÄKEMYKSIÄ HANKINNOISSA kautta.

Koulutus järjestetään klo 9-11 Raisiossa Ju-Ha Consulting Oyn tiloissa Tasalanaukiolla. Tasalanaukio on helppo tavoittaa niin autolla kuin julkisillakin. Löydät toimistorakennuksen edestä runsaasti parkkikiekkopaikkoja. Ja koulutuksen jälkeen voit piipahtaa helposti Raision keskustaan syömään.

Koulutus kestää noin kaksi tuntia ja tarjoamme osallistujille kahvit sekä pientä purtavaa. Mukaan mahtuu kahdeksan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautuneita on vähintään 3.

Koulutuksen hinta on 160eur (alv0%) / hlö tai 1090eur (alv0%) / 8 hlö samasta organisaatiosta.

Kouluttajina toimivat Ju-Ha Consulting Oy:n hankinta-asiantuntijat.

18.4.2024 Kohderyhmän osallistaminen – Hankinta on kolmen kauppaa

Tervetuloa kevään 2024 toiseen ”Hankinta on kolmen kauppaa”- sarjan koulutukseen! Hankinta on kolmen kauppaa- koulutuskokonaisuus on suunnattu hankintayksiköille ja työssään hankintoja kilpailuttaville.

Hankintaa tehdään pääsääntöisesti tunnetulle loppuasiakkaalle. Näiden loppuasiakkaiden osallistaminen hankinnan suunnitteluun ja/tai tarjousten vertailuun on digitaalisten välineiden ansiosta näppärämpää kuin koskaan aiemmin. Osallistamalla saadaan aikaan vaikuttavuutta ja tyytyväisiä loppuasiakkaita. KOHDERYHMÄN OSALLISTAMINEN – koulutuksessa pureudumme siihen milloin ja miten hyödyntää osallistamista hankintaprosesissa.

Koulutus järjestetään klo 9-11 Raisiossa Ju-Ha Consulting Oyn tiloissa Tasalanaukiolla. Tasalanaukio on helppo tavoittaa niin autolla kuin julkisillakin. Löydät toimistorakennuksen edestä runsaasti parkkikiekkopaikkoja. Ja koulutuksen jälkeen voit piipahtaa helposti Raision keskustaan syömään.

Koulutus kestää noin kaksi tuntia ja tarjoamme osallistujille kahvit sekä pientä purtavaa. Mukaan mahtuu kahdeksan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautuneita on vähintään 3.

Koulutuksen hinta on 160eur (alv0%) / hlö tai 1090eur (alv0%) / 8 hlö samasta organisaatiosta.

Kouluttajina toimivat Ju-Ha Consulting Oy:n hankinta-asiantuntijat.