MITÄ KEVÄT 2022 ON MEILLE OPETTANUT

Melkoisen työntäyteinen alkuvuosi on jo melkein paketissa. Paljon on tehty ja paljon on syksyllekin tekemistä.


Maailmantilanne ja kasvava inflaatio ovat aiheuttaneet helmikuun jälkeen uusia ennen kokemattomia tilanteita. Toimittajien sopimushintojen korotuspyynnöt ja kustannustason nousu kokonaisuudessaan aiheuttaa paineita kaikilla tahoilla.


Julkisissa hankinnoissa on pitkään menty maltillisilla hinnan muutoksilla ja melko hyvin ennakoitavalla kustannustasolla. Nyt on toisin. Hankintayksiköiden eteen on tullut tilanteita, joissa sopimustoimittaja esittää 10% hinnankorotusta ja perustelee sen kustannustason nousulla aivan pitävin perustein. Aiemmin neuvottelut käytiin 1 – 2 % tasolla.


Yhteiskunnan toimimisen ja kaikkien toimintojen jatkuvuuden kannalta on tärkeää suhtautua näihin toimittajien kustannusrakenteen muutosten ongelmiin pikaisesti ja rakentavasti. Hankintalaki antaa mahdollisuuden sopimusmuutoksiin, kun tilanne täyttää lain edellyttämät sopimusmuutosten määritykset.


Hankintalain 136 §
Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana:
3) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen;

Myös Kuntaliitto on ohjeistanut https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2022/sota-ukrainassa-vaikutukset-hankintasopimuksiin aiheesta. Suosittelen, tämä kannattaa lukea.
Sodan vaikutukset pakotteiden osalta tulee huomioida myös hankintoja valmistellessa. Hankintayksikön tulee pyytää tarjoajilta vakuutus, että tarjoajaa tai tarjoajan tiedossa olevia alihankkijoita ei rasita Euroopan unionin (EU) tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama pakote taikka Suomen viranomaisen asettama pakote tai varojen jäädyttämispäätös.


Maailmantilanne ja sodan tuoma epävarmuus ovat aiheuttaneet tarjoajapuolella riskien kasvamisen, joka näkyy selkeästi tarjousten määrän laskuna. Valitettava tilanne on erityisesti urakkahankintojen osalta, joissa sekä hintakehitys on ollut hurja että tarjousten määrä on selkeästi vähentynyt. Tämä kertoo minusta siitä, että hinnoittelu on niin riskialtista, että tarjouksia tehdään todella vähän kaikki riskivaraukset huomioiden.
Myös kaikkien laite- ja it-hankintojen osalta toimitusajat ovat pidentyneet ja toimitusvarmuus ei ole edellisten vuosien tasolla. Haasteita riittää ja ennakointia pitää harjoittaa entistä enemmän.


Hankintakoutsina neuvonkin, että hankintamenettelyt tulee aloittaa entistäkin aikaisemmin. Kiinnittää huomiota markkinavuoropuheluihin, joissa otetaan esille myös nämä ajankohtaiset riskejä tuovat asiat. Varata toimitusaikaa reippaasti enemmän kuin ennen. Toki siinäkin on riskinsä, kun hintakehitystä on nyt vaikea ennakoida, mutta vähän voi pelata käyttämällä indeksiehtoja hintamuutoksissa voi myös lopettaa sanan ”hinnankorotus”, käyttämisen sopimushinnan muutoksissa. Käytetään kaikki sen sijaan sanoja ”hinnan muutoksen mahdollisuudet”. Silloin hinta voi nousta tai laskea. Indeksit ovat meille kaikille tasapuolinen ja julkinen väline, kustannustason muutosten seurantaan.

Kaikista näistä haasteistamme huolimatta hankintojen tekeminen on mielenkiintoista ja erittäin mielekästä työtä. Asiakkaidemme tukeminen erinäisissä ja hyvinkin moninaisissa hankkeissa takaa sen, että yksikään päivä ei ole samanlainen. Lupaamme jatkaa samaan malliin myös syksyllä.

-Mia

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös: