Nyt tarvitaan uusia ajatuksia, yhteistyötä ja ratkaisuja

Kesä oli, tai on se edelleen, mutta nyt sataa vettä ja toimistolla on hyvä olla.

Kevät oli puuhakas ja toi paljon uusia tuulia meidänkin pieneen työyhteisöömme.

Jaana aloitti meillä maaliskuussa ja on tarmokkaana ottanut töistä kiinni. Jaana on aikuinen nainen, rakennustekniikan DI ja hänellä on noin 20 vuoden kokemus kunta-alasta. Hänen ammattitaitonsa lisää huomattavasti meidän asiantuntijatiimimme osaamista ja laajentaa näkökantoja. Jaanalla on suorastaan intohimoinen suhde kestävien laadukkaiden hankintojen tekemiseen.

Meillä aloitti myös Leena Alhonpää, hankinta-assistentti, joka on reippaasti ottanut työt haltuun ja osoittautunut kokonaisuuksia hallitsevaksi, luotettavaksi työpariksi meille asiantuntijoille, jotka helposti pompimme asioista toiseen. Tällä tarvitaankin järjestelmällistä ja laajoja kokonaisuuksia hallitsevaa assistenttia. Me onnistuimme rekrytoinnissa tälläkin kertaa!

Jaana ja Leena pääsevät nyt aitiopaikalle ratkomaan maailmantilanteen mukanaan tuomia haasteita hankinnoissa. He pääsevät kohtaamaan haasteita, joiden selättämiseksi täytyy löytää yhteistyössä uusia ratkaisumalleja.

Hintatasoa eri hankinnoissa on nyt haastavaa arvioida. Sopimusten muutosmahdollisuudet pitää miettiä entistäkin tarkemmin ja kuvata tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin, jotta hankintayksiköt varmasti pystyvät toimimaan järkevällä tavalla – vaikka toimintaympäristössä tapahtuisi muutoksia.

Kuntien lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen on taattava, oli tilanne markkinataloudessa ja yhteiskunnassa minkälainen vain. Koulukuljetukset tulee hoitaa, lasten tulee päästä kouluun ja koulusta kotiin kohtuullisessa ajassa ja järjestyksessä.

Ruokakuljetukset valmistuskeittiöiltä tulee saada hoidettua aikataulussa kouluille ja siihenkin tarvitaan ammattitaitoista porukkaa ja autoja hoitamaan kuljetukset hintaan, joka ei kaada hankintayksikön budjettia.

Oman lisänsä kuljetuspalveluiden hankinnan haasteisiin tuo EU-direktiivi ympäristöystävällisten autojen ja kuljetuspalveluiden hankinnasta, joka implementoitiin meidän lainsäädäntöömme: ”Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 740/2021”. Toki asiaan vaikuttaa myös vuoden 2018 Liikennepalvelulaki, johon onneksi nyt uudessa hallitusohjelmassa ollaan suunnittelemassa parannuksia.

Kaupungeissa kuljetuspalvelut saadaan vielä kilpailutettua ilman suurempia ongelmia, mutta haja-asutusalueilla ja pienemmissä kuntakeskuksissa törmätään melkein poikkeuksetta resurssipulaan, jotka johtavat pahimmillaan villiin hinnoitteluun ja toisaalta lapsille liian pitkiin odotus- ja kuljetusaikoihin.

Kunnat toivovat pitkiä sopimuksia, jotta arki ja yhteistyö saadaan ongelmitta toimimaan ainakin muutaman lukuvuoden. Mutta kuljetuspalveluiden tuottajat kokevat pitkät sopimukset vaikeiksi ja pelkäävät sitoutua.

Ovatko tarjouspyynnöt ja sopimukset sittenkin liian monimutkaisia, vai missä vika? Tässäpä meille haastetta, uuden kilpailutus- ja sopimusmallin kehittämiseksi.

Muutosten mahdollisuudet tulee huomioida jo kilpailutusvaiheessa, sekä hinnanmuutosten mahdollisuuksien että optiovuosien selkeällä ilmoittamisella. Mutta mitä muuta voisi parantaa, jotta kuntien hyvä tahtotila tulisi myös palveluntuottajille selkeästi tietoon ja halukkuus tarjota palvelua kunnalle parantauisi. Tässä mielle yhteistä mietittävää.

Tulee olemaan hyvin mielenkiintoista ja palkitsevaa päästä ratkaisemaan näitä haasteita yhdessä asiakkaidemme kanssa!

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös: