Ju-Ha Consulting palveluvalikoima, hankintakoutsi ja julkisten hankintojen asiantuntijapavelut

Seminaarissa esiin tullutta

Viimeviikolla oli Tarjousosaamista ruoantuottajille hankkeen iltaseminaari, otsikolla Iltakoulu päättäjille.

Hankkeen tavoitteena on ollut aktivoida ruoantuottajia tarjoamaan julkisiin hankintoihin. Lisätä lähiruoan tarjontaa julkisissa keittiöissä, sekä rohkaista tuottajia tekemään yhteistyötä ja tuotteistamaan omia tuotteitaan niin että julkiset keittiöt voisivat niitä käyttää. 

Seminaarissa tuli esille muiden asioiden lomassa, että paikalla olleista kunnista ei monellakaan ole hankintastrategiaa. Hankintastrategia on luottamusmiesten väline ja mahdollisuus ohjata kunnan hankintoja.

Hankintastrategiassa linjataan periaatteet siitä, miten ja minkälaista kunnan hankintatoimen tulee olla. Strategiset päätökset hankinnoissa voivat olla esimerkiksi lähiruokaan tai luomuruokaan liittyviä.

Linjausten tulee olla myös laajempia, koko hankintatoimen toimintaperiaatteisiin liittyviä.

·       Miten tuetaan aluetaloutta kunnan hankintatoimen avulla?

·       Miten huomioidaan sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat kunnan hankinnoissa?

·       Miten paikallinen yritystoiminta otetaan huomioon hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa? 

Kunnan rooli aluetalouden toimijana on erittäin merkittävä. Hankintojen strategisilla linjauksilla voidaan tukea sekä työllisyyttä että yritysten kasvua ja menestymistä. 

Kuntalaki listaa kunnan tehtäviä: Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Jo näistä muutamasta mainituista asiasta saadaan pohjaa hankintastrategialle. 

Virkamiehen tehtävä on toimia kaupungin tai kunnan luottamusmiesten linjaamien periaatteiden mukaisesti. Mutta jos näitä periaatteita ei ole linjattu, jos kunnalla ei ole hankintastrategiaa tai strategia on hyvin ylimalkainen, ei virkamiehellä ole ohjetta toiminnalleen.

Kannattaisiko nyt viimeistään nostaa keskusteluun hankintastrategian määrittelytyö? Lähteä yhdessä miettimään mikä on meillä tärkeää aluetalouden ja ympäristön kannalta. Kunnanvaltuuston tai kaupunginhallituksen päätös hankintojen strategisista linjauksista sitoo ja ohjaa virkamiestä toteuttamaan hankinnat sen tahtotilan mukaan, joka kirjataan.

Eiköhän meidän kaikkien etu ole kunnan hankintojen linjaaminen kestävin periaattein.

Luodaan hankintastrategian tuella omaan kuntaan kestävää pohjaa niin yritystoiminnalle kuin myös kunnan omille palveluille. Tarjotaan lapsillemme kouluissa paikallista ruokaa ja hyödynnetään niitä tuotteita ja palveluita, joita lähellä tehdään ja tuotetaan.  

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös: