Ju-Ha Consulting palveluvalikoima, hankintakoutsi ja julkisten hankintojen asiantuntijapavelut

Vuoden vaihtuminen tuo muutoksia myös julkisiin hankintoihin

Vanha vuosi alkaa olla valmiina. Aloitetaan uusi vuosi uusilla kujeilla.

Tosin, tässä julkisten hankintojen maailmassa pyörähdellessä ei nämä kujeet paljoa muutu. Joitain asioita pitää kuitenkin mielessä päivitellä ja myös asiakirjoissa varautua uudistuksiin.

EU-komissio on päivittänyt kynnysarvot ja niihin tuli lievää laskua. 1.1.2020 alkaen EU-kynnysarvot ovat:

–      valtion keskushallintaviranomaisten osalta 139 000 euroa

–      muiden hankintaviranomaisten kuten kuntien ja seurakuntien osalta 214 000 euroon.

–      Rakennusurakoiden osalta kynnysarvo laskee 5 350 000 euroon.

Toinen muutos, joka hankintayksiköiden tulee huomioida, on Hallintolain muutos sillä se vaikuttaa valitus- ja oikaisuvaatimusohjeen sisältöön.

1.1.2020 voimaan astuva Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tuo muutoksia siis myös hallintolain 47 §, joka käsittelee valitusosituksen sisältöä. Nyrkkisääntönä uudistuksessa voidaan pitää sitä, että valitusositusohjeessa tulee kertoa muun tiedon ohella myös oikeudenkäynnistä perittävistä tuomioistuinmaksuista.

On erittäin tärkeää, että hankinta-asioissa käytetään oikeansisältöistä valitus- ja muutoksenhakuohjetta päätöksen tiedoksiannon yhteydessä. Oikeanlainen ohje, oikein täytettynä takaa asianosaisten oikeusturvan lisäksi myös hankintayksikön oikeusturvan. Vajaasti täytetty tai vääränlainen valitusosoitusohje ei aloita päätöksen lainvoimaiseksi tuloajan kulumista. Hankinta-asioissa se voi merkitä asianosaisen valitusmahdollisuuden jatkumista kuuteen kuukauteen saakka päätöksen tiedoksiannosta.

Muutoksenhakuohjeessa tulee olla vähintäänkin seuraavat asiat:

1) valitusviranomainen;

2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; sekä

3) valitusaika ja mistä se lasketaan.

Valitusosoituksessa on selostettava mitä valituskirjelmän tulee sisältää, siinä tarvittavat liitteet ja valituksen perille toimittaminen sekä valituksen käsittelystä perittävä maksu.

Muista siis vuoden vaihtumisen jälkeen tarkastaa millaisen muutoksenhakuohjeen päätöksiinne liitätte. Mikäli tarvitsette apua ohjeenne päivittämiseen, ole yhteydessä, katsotaan asia kuntoon yhdessä.

On ihan turhaa riskeerata hyvin ja oikein tehtyä hankintaprosessia liittämällä päätökseen vääränlainen muutoksenhakuohje. Laitetaan siis tämänkin asia kuntoon ja siirrytään uuteen vuoteen hyvillä mielin. Tehdään yhteistyössä hyviä hankintoja myös vuonna 2020.

Rauhallista ja rentouttavaa Joulunaikaa ja menestystä tulevalle vuodelle toivottaen

Mia Koljonen

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös: